INFORMATION OM KANINHOPKANINHOP
I vores forening har vi en underafdeling med kaninhop.
Vi træner, hygger og snakker om kaniner ugentligt året rundt på Naturcenter Skovgaard, Vandværksvej 32 i Egebjerg - se nærmere for specifikke datoer under "Træningskalender" og på vores Facebookside facebook.com/HorsensKaninavlerforening
Der er altid en af foreningens trænere tilstede ved vores kaninhoptræning. De kan besvare dine spørgsmål om kaniner og kaninhop.
Du er altid velkommen til at komme og se, når vi hopper. Du er også velkommen til at komme og prøve at hoppe med din kanin.
Om sommeren træner vi ude i haven, hvis vejret tillader det, og om vinteren træner vi i laden. Vær forberedt på, at er det kan være koldt ude og i laden, så tag tøj på efter temperaturen.
Kaninseler kan du købe hos Aase, kaninkasser kan du købes ved bestyrelsen eller vi kan henvise til nærmeste sted med gode transportkasser.

KLUBBLADE
For det kontingent du betaler, modtager du et landsdækkende blad fra Danmarks Kaninavlerforening. Det hedder "Tidsskrift for Kaninavl" (TfK.) og indeholder forskellige artikler relateret til kaninhold, kaninhop og meget mere.

TRÆNING
Vi forventer, at du behandler din kanin godt både derhjemme og til træning. Det er forbudt at skubbe til kaninen med fødderne, og du må heller ikke trække eller løfte den i selen og selvfølgelig slet ikke slå den. Kaninen skal synes, at det er sjovt, for at den kan blive dygtig. Vi forventer også, at du passer på vore spring. De skal behandles godt. Smid ikke med dem eller med pindene og gå aldrig over springene.
Vi forventer, at du hjælper med at bære gulvtæpper frem og stille spring op inden vi går i gang med at hoppe eller at du efter endt træning giver en hånd med, når der skal ryddes spring og gulvtæpper på plads, og når der skal fejes.
Området omkring Skovgaarden skal også behandles godt. Du må ikke brække grene af træer, og lad venligst æblerne sidde i træerne, til de selv falder ned.
Vi fører protokol over de fremmødte. Det gør vi dels i tilfælde af, at der udbryder en smitsom kaninsygdom hos en af vore hopkaniner. Så kan vi altid finde ud af, hvem der har været sammen på Skovgaarden. Dels fordi kommunen giver tilskud efter, hvor mange timer medlemmerne er aktive.

KLASSER
Indenfor kaninhopkonkurrencer findes der 4 hoveddicipliner, som er følgende:
• Lige bane, hvor springene står efter hinanden på en ret linie.
• Kroget bane, hvor springene står indimellem hinanden, så det danner en bane med runde kurver. Springene er nummererede og skal hoppes i nummerrækkefølge.
• Højdehop, hvor det gælder om at få kaninen til at hoppe så højt som muligt.
• Længdehop, hvor det gælder om at få kaninen til at hoppe så langt som muligt.
Din kanin skal være over 4 måneder for at kunne deltage i den laveste konkurrencetype, men du kan godt så småt begynde at træne den inden. Der findes 5 forskellige klasser på lige og kroget bane. Når kaninen er ny, starter den i mini eller let klasse afhængig af kaninens formåen.
Maks. højdeAntal spring
Mini:20 cm.8(fra 4 mdr.)
Let:30 cm.8-12(fra 6 mdr.)
Middelsvær:38 cm.10-14
Svær:45 cm.10-14
Elite:50 cm.12-16
Når du kommer første gang, kan din kanin måske kun hoppe en begynderbane på 5-10 cm., men normalt får de hurtigt lært at hoppe lidt højere. Inden du starter med at hoppe med din kanin er det dog vigtigt, at du lærer den at blive god til at gå i kaninsele – det er hele grundlaget for, at den kan blive en god hopkanin.
Det er vigtigt, at du ikke træner for længe af gangen. Lav nogle pauser, så din kanin kan hvile sig lidt indimellem. Så når den ikke at blive træt af at hoppe.

OPRYKNING
Når din kanin har hoppet konkurrence i let et stykke tid, har du måske fået lyst til at få den rykket op. Det kan ske på to måder.
Ved konkurrence: Hvis din kanin placerer sig blandt de første i en konkurrence alt efter, hvor mange der er med i konkurrencen, får den en "pind". En "pind" er en lille anmærkning i på kaninens side i Hopregisteret (se under Stævner og Hjemmesider). Når kaninen har 3 pinde i samme klasse, bliver den rykket op. Hvis du i en konkurrence har to fejlfrie gennemløb, får du også en "pind".
Ved klasseprøve: Her skal din kanin kunne hoppe den næste klasse. Hvis den klarer det fejlfrit, er den rykket op. Kaninen har to forsøg pr. dag til at prøve at rykke op. Du kan lave en aftale om klasseprøve med én af trænerne, hvis du ønsker at få rykket din kanin op.
Det er dog vigtigt, at du overvejer meget, om du ønsker at få rykket din kanin op. Hvis kaninen er rykket op, så kan den ikke rykke ned igen.

STÆVNER
Når du er medlem (se under medlemskab), kan du og din kanin også stille op ved hopstævner. For at kunne stille op, skal du købe et startnummer til din kanin via Hopregisteret (se under Hjemmesider) og registrere din kanin på siden. Den koster 40 kr. Når du har været til stævne, vil din kanins resultater automatisk komme til at fremgå af din kanins side i Hopregisteret. I kalenderen på Hopudvalgets hjemmeside, kan du se, hvornår de næste stævner er og hvordan du tilmelder dig. Har du brug for hjælp til Hopregisteret eller til at tilmelde til stævne, kan du henvende dig til en træner fra foreningen.
Du behøver ikke at have en superkanin for at kunne deltage i stævner. Der er ofte mini eller let klasse ved stævnerne, så du skal bare melde dig til. Det giver samvær med andre hoppere fra både Horsens og andre dele af landet. Du og din kanin får en god oplevelse, og det er rigtig god træning for din kanin at være med.
Vi er nogle gange ude og lave opvisning med vore kaniner. Det informerer vi normalt om til træningsaftenerne.
Når vi tager ud, kører vi så vidt muligt med hinanden. Spørg, hvis du vil med et sted hen. Vi plejer at deles om brændstofudgifterne, alt efter hvor mange vi er i bilen.

SPRING
Er du interesseret i at få lavet dine egne spring, kan du få lidt vejledning fra et bestyrelsesmedlem. Bare spørg.
Du kan også købes hos www.libraartic.se eller www.benie.dk, men de er forholdsvis dyre begge steder.
Er der noget, du er i tvivl om, så spørg, spørg, spørg. Vi er der for det samme.

UDSTILLING M.M.
Vi laver også andet end kaninhop. Bl.a. afholder vi engang i mellem kaninudstilling, hvor man kan udstille sin kanin, hvis den er renracet og har det rigtige udseende. Spørg, hvis du er i tvivl.
Det sker også engang i mellem, at vi arrangerer nogle sociale ture. Vi har tidligere bl.a. være i København, Sverige og Bornholm, samt på besøg hos kaninavlere rundt i Jylland. Har du nogle forslag, så sig til.

FORENINGEN
I februar er der generalforsamling i vores lokalforening. Her bliver bestyrelsen valgt. Medlemmer over 15 år har stemmeret, men vi ser også gerne, at medlemmer under 15 møder op og kommer frem med deres mening. Forældre er selvfølgelig også velkomne.
Dine forældre er altid velkomne når vi træner på Skovgården, ligesom du gerne må tage en ven/veninde med. Forældre er altid velkomne til at lave kaffe i køkkenet eller i vores depotrum. Vi betaler kaffen. Til stævner og andre arrangementer kan vi sagtens bruge en hjælpende hånd fra dine forældre, så kom endelig og spørg, om der er noget, de kan hjælpe med.

MEDLEMSKAB
Horsens og Omegns Kaninavlerforening er en underforening under Danmarks Kaninavlerforening og du bliver derfor medlem af begge foreninger, når du melder dig ind.
Prisen for medlemskab for 2022 er følgende:
• Voksne: 520 kr. pr. år
• Børn/unge (til 18 år): 260 kr. pr. år
Halv pris første år for nye medlemmer og rabat ved flere på samme adresse.

HJEMMESIDER
horsens.kaniner.dk - Vores lokalforenings hjemmeside, hvor du kan læse mere om vores planlagte aktiviteter, samt finde resultater og billeder fra foreningens arrangementer.
www.kaniner.dk - Danmarks Kaninavlerforenings hjem¬meside med masse forskellige informationer om foreningen og om kaniner generelt.
www.hopudvalget.dk - Hopudvalgets hjemmeside med Konkurrenceregler for Kaninhop, stævnekalender og stævneresultater.
hopregister.kaninhop.dk - Et register over alle danske hopkaniner. Inden man stiller op til kaninhopkonkurrence, skal man have sin kanin registreret i registeret.
www.kaninhop.dk - Aase og Rasmus Bjerners hjemmeside, hvor du kan finde en masse information om kaniner, kaninhop og kaninseler.
facebook.com/HorsensKaninavlerforening – Vores lokalforenings Facebookside.
facebook.com/KaninerDK – Danmarks Kaninavlerforenings Facebookside.
facebook.com/groups/190426971159774 - Facebook-gruppen ”Kaninhop i Horsens og omegn”, hvor vi lokalt kan snakke sammen om vores fælles hobby, se praktisk information om fællestræning og få råd og vejledning.

BESTYRELSEN I HOK
Du kan se en oversigt over bestyrelsen her.
Vi har alle valgt at sidde i bestyrelsen, fordi vi på en eller anden måde interesserer os for kaniner. Vi sidder der frivilligt og ulønnet.
Vi vil gøre meget for vore medlemmer, men for at vi kan få det hele til at køre, forventer vi, at du og evt. dine forældre giver en hånd med til træning, stævner og med kørsel til stævner.