Kalender for kaninhoptræning i
Horsens og Omegns Kaninavlerforening


Marts 2023

7.


Horsens og Omegns Kaninavlerforening indkalder til generalforsamling tirsdag den 7. marts kl. 19 på Naturcenter Skovgaard, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 28. februar 2023. Har du idéer til foreningen vedrørende hop, udstilling eller noget socialt for det kommende år, er det vigtigt at du møder op og fortæller om disse.